The Lancet

Британското медицинско списание Lancet , създадено през 1823 г. Основател и първи редактор на списанието е Томас Уокли, считан по онова време за радикален реформатор. Уокли заяви, че целта на новото списание е да докладва за лекциите в столичната болница и да описва важните случаи за деня. Оттогава Lancet играе важна роля в движенията за медицинска и болнична реформа във Великобритания и се превръща в изключително престижно медицинско списание по целия свят.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Адам Августин, управляващ редактор, справочно съдържание.