Евпатрид

Евпатрид , (на гръцки: „на добър баща“), член на благородството на древна Атина. Вероятно публичната длъжност преди 594 г. пр. Н. Е. На практика е била ограничена до евпатридите и че те са имали политически монопол, сравним с този на други гръцки аристокрации през архаичния период. Реформите на Солон, чрез установяване на имуществена квалификация за длъжност, ограничават тяхната власт, която изчезва изцяло след 580 г.