Кефал

Кефал , в гръцката митология, син на Хермес и Херсе, дъщеря на Кекроп, цар на Атина. Според Теогонията на Хезиод той е бил обичан от богинята Зората (Еос, или Аврора), която го е отнесла да живее с нея на планината Олимп. Със своята хрътка, Laelaps (ураган), той преодоля лисицата на Тевмес, опустошила Беотия. Овидий ( Метаморфози, Книга VII) обърка този Кефал с Кефал, син на Дейон, цар на Фокида и съпруг на Прокрис, дъщеря на крал Ерехтей от Атина. В тази версия на историята предаността на Кефал към лова предизвиква у Прокрис подозрения, че има съперник и затова тя го последва. Изникнала внезапно от гъсталака, тя била фатално ударена от Кефал, който я приел за своя плячка. По-късните легенди от фалшива етимология правят Кефал основател на йонийската островна общност Кефаления и го свързват с родословието на Одисей.

митология.  Гръцки.  Хермес.  (Римски Меркурий) Тест Изследване на гръцката и римската митология Кой е римският еквивалент на гръцкия бог Арес?