Мануси

Manus , в римското право, автократична власт на съпруга над съпругата, съответстваща на patria potestas на бащата над децата му. Дъщеря престана да бъде под потестата на баща си, ако попадне под мануса на съпруга си. Бракът без манус обаче беше далеч по-често срещан във всички периоди на римската история, с изключение на може би най-ранния. По времето на Дванадесетте таблици (451–450 г. пр. Н. Е.) Беше възможно да се ожени без мануси, така че съпругата да остане под потестата на баща си, ако той все още беше жив.

В брака без манус собствеността на съпрузите остава различна. Разводът, в брак с мануси, винаги е бил възможен по случай на съпруга; в брак без мануси, всяка от страните е успяла да сложи край на връзката на воля. Сравнете patria potestas.