Християнски брат

Кристиан Брадър , член на която и да е от двете отделни, но подобни конгрегации от римокатолически миряни, посветени на обучението на младежта.

Институтът на братята на християнските училища (FSC) е основан от св. Жан-Батист дьо Ла Сал в Реймс, Франция, през 1684 г. за обучение на момчета, особено на бедни семейства; сборът сега е установен на всички континенти. Освен преподаване в начални, средни и учителски училища, братята администрират и колежи за персонал; земеделски училища; социални или корективни училища; технически, търговски и търговски училища; и къщи за отстъпление.

Конгрегацията на братята на християнските училища в Ирландия (CFC) е основана през 1802 г. в Уотърфорд, Ирландия, от Едмънд Игнаций Райс, търговец на този град. Райс установява заповедта да обслужва нуждите на бедните католически момчета в родната му страна, където английските закони от периода, забраняващи католическите училища, са свели голям брой католици до бедност и невежество. Сборът се разпространи в далечни страни до голяма степен в резултат на родените в Ирландия епископи, търсещи помощ в образованието на младежта в своите епархии. Братята също водят сиропиталища и институции за незрящи и глухи.