Дардически езици

Дардическите езици , наричани още езици Дард, Пизака или Писача , група от тясно свързани индоирански езици, говорени в Пакистан, Кашмир и Афганистан. Те често се разделят на три подгрупи: Кафири или Западна; Khowari, или Central (говори се в квартал Chitrāl в северозападен Пакистан); и източната група, която включва Шина и Кашмири. (Някои учени използват термина Дардик, за да се отнасят само до източната подгрупа на езиците и използват името Пизака, за да се отнасят към групата като цяло.)

Точната позиция на дардските езици в индо-иранското езиково семейство е предмет на спор сред учените. Някои учени смятат, че езиците произхождат от недиференциран етап на индоирански; други смятат, че източните групи и групите Khowari са индоарийски, като подгрупата Kafiri е отделна.

Кашмири е единственият дардически език, който се използва широко за литературни цели. С изключение на Шина, езиците на източната подгрупа са радикално променени от влиянието на индоарийските езици, говорени по-на юг. Дардическите езици се различават от останалите индоирански езици по своите звукови системи и по запазването на редица думи, изгубени в Индия и Иран след времето на ведическия санскрит.