Мистър

Mistrial , по закон, процес, който е прекратен и обявен за невалиден, преди трибуналът да може да постанови решение или да постанови присъда. Прекратяването на даден процес предсрочно обезсилва предходното производство, сякаш не е било проведено. Следователно, ако бъде назначен друг процес по същите обвинения, със същите обвиняеми, този процес ще започне отначало, с предходните показания или други констатации, които не са задължителни за новото съдебно производство.

Има няколко фактора, които могат да доведат до съдебно производство, включително смъртта на адвокат или съдебен заседател (ако последният не може да бъде заменен от заместник); забележка, която би била много вредна за дадена страна и която съдията може да почувства, не може, въпреки инструкциите, да бъде игнорирана от журито; или откритието, че членовете на съдебните заседатели са обсъждали случая в противоречие със съдебните указания или че изолираното жури е било в състояние да чете или чува вестници или други медийни съобщения от процеса. Най-често може да бъде обявен съдебен процес, ако самото жури не може да вземе решение след многократни опити (т.е. ако е обесено жури).