Пон дю Гар

Пон дю Гар, (На френски: „Мостът на Гарда“), гигантски мостов акведукт, забележително древноримско инженерно съоръжение, построено около 19 г. пр. Н. Е., За да пренесе вода до град Ним над река Гар в южна Франция. Зетът и помощникът на Август, Марк Випсаний Агрипа, е приписван на концепцията му. Три нива арки се издигат на височина от 155 фута (47 м). Първото ниво е съставено от 6 арки, широки от 15 до 24 м от 51 до 80 фута, най-големият обхващащ реката; второто ниво е съставено от 11 арки със същите размери; третият, носещ тръбопровода, е съставен от 35 по-малки (15 фута) арки. Подобно на много от най-добрите римски строежи, той е построен без хоросан. Конструкцията е била сериозно повредена през V век, но е възстановена през 1743 г. Оттогава към нея е добавен магистрален мост заедно с основата.

Pont du Gard, Nîmes, Fr.