Бече-де-мер

Бече-де-мер , множествено бече-де-мер или бече-де-мер, наричано още трепанг , варено, изсушено и пушено месо от морски краставици (тип Echinodermata), използвано за приготвяне на супи. Повечето бече-де-мер идват от югозападната част на Тихия океан, където животните (всеки от дузината видове от родовете Holothuria, Stichopus и Thelonota ) се добиват на коралови рифове. Бече-де-мер се консумира главно в Китай.

бече-де-мер (трепанг)

Bêche-de-mer или beach-la-Mar е пидж английски термин, използван в Нова Гвинея и близките острови, където търговията с трепанг отдавна е важна. Терминът Bêche-de-Mer също е дошъл да обозначи английския език pidgin, който се говори в тези региони.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Jeff Wallenfeldt, мениджър, география и история.