Ирландски език

Ирландски език

Ирландски език , наричан още Erse или галски , ирландски Gaeilge , член на гойделската група на келтските езици, говори в Ирландия. Като един от националните езици на Република Ирландия, ирландският се преподава в държавните училища и се изисква за определени длъжности в държавната служба.

Френски и английски стоп и никакви знаци за паркиранеВикторина Официални езици: Факт или измислица? Официалният език на Бразилия е португалски.

Граматически, ирландският все още има система за падежи, като латински или немски, с четири случая, за да покаже различни функции на съществителни и местоимения в изречение. Във фонологията той показва първоначално сандхи, в което първата съгласна на думата е модифицирана в съответствие с праисторическия окончателен звук на предишната дума във фразата (напр. Tobar „кладенецът“, mo thobar „моят кладенец“).

Записите на ирландски език датират от надписите на огам, написани с начертания на щрихи или прорези, от 5 век. Латинската азбука започва да се използва малко след това. Ирландската литература датира от 8 век. Вижте също писането на огам; Келтски езици; Галско съживление.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Адам Августин, управляващ редактор, справочно съдържание.