Посещението

„Посещението“ , драма в три действия на швейцарския драматург Фридрих Дюренмат, изпълнена и публикувана на немски през 1956 г. като Der Besuch der alten Dame .

Главният герой на пиесата Клер, мултимилионер, посещава родния си град след дългогодишно отсъствие и предлага на жителите голямо богатство, ако убият един от водещите си граждани, Алфред, който предаде Клер срамно преди много години. В тази морална игра за отмъщение и алчност перспективата за богатство е достатъчна, за да поквари жителите на града да се съгласят на убийство.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Катлийн Кайпер, старши редактор.