Адютант

Адютант (на френски: „помощник в лагера“), офицер от личния състав на генерал, адмирал или друг високопоставен командир, който действа като негов поверителен секретар по рутинни въпроси. В щаба на Наполеон такива офицери често са били с висока военна квалификация и са действали едновременно като негови „очи“ и като интерпретатори на ума му на подчинени командири, дори понякога упражнявайки делегирана власт. В съвременните времена помощниците обикновено са от младши ранг и техните задължения са до голяма степен социални. Военни, военноморски и военновъздушни офицери, често от висок ранг, които действат като помощници на държавни ръководители, като крале или президенти, също се наричат ​​помощници на лагера. В много страни думата адютант се използва за адютант и генерален адютант за кралски адютант.

адютант Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Ейми Тиканен, мениджър корекции.