Глотален стоп

Глотален стоп , по фонетика, моментна проверка на въздушния поток, причинен от затваряне на глотиса (пространството между гласните струни) и по този начин спиране на вибрацията на гласовите струни. При освобождаване се чува леко задушаване или експлозивен звук, подобен на кашлица. Глоталният стоп не е отделна фонема (или отличителен звук) на английски, въпреки че е един от алофоните на tфонема в някои диалекти (като в Cockney или Brooklynese „bo'l“ за „бутилка“). Той функционира като фонема на много други езици, като арабски и много американски индийски езици. Процесът на моментно частично или пълно затваряне на глотиса е известен като глотализация. Затварянето може да настъпи малко преди първичната артикулация, едновременно с нея или малко след нея. Няколко африкански и американски индийски езика имат глотализирани спирки и сибиланти, а много езици също имат глатирани гласни.