Справедливост

Справедливост , Във философията концепцията за правилното съотношение между пустините на човека (това, което заслужава) и добрите и лошите неща, които се случват или са му разпределени. Дискусията на Аристотел за добродетелта на справедливостта е отправна точка за почти всички западни сметки. За него ключовият елемент на справедливостта е да се третира подобно на случаи, идея, която поставя на по-късните мислители задачата да определят кои прилики (нужда, пустиня, талант) са от значение. Аристотел прави разлика между справедливост при разпределението на богатството или други блага (разпределителна справедливост) и справедливост в обезщетение, както, например, при наказване на някого за извършено неправда (възмездие). Понятието за справедливост е от съществено значение и за това за справедливата държава, централно понятие в политическата философия. Вижте също закон.

Кодекс на Хамурапи Прочетете повече за тази тема Етика: Теорията на Ролс за справедливостта Когато философите отново започнаха да се интересуват от нормативната етика през 60-те години на миналия век, никоя теория не можеше да съперничи на утилитаризма като правдоподобна ... Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Брайън Дуйнян, старши Редактор.