Great Rift Valley

Great Rift Valley , наричана още източна Rift Valley или Rift Valley , основен клон на Източноафриканската рифтова система.

Great Rift Valley Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Ейми Тиканен, мениджър корекции.