Khutbah

Khutbah , също изписва Khutba, арабски Khuṭbah , в Islām, проповедта, произнесена специално на служба в петък, на двата големи ислямически фестивала ( ʿīd s), на чествания на свети рождени дни ( mawlid s) и при извънредни случаи.

Khutbah вероятно произтича, макар и без религиозен контекст, от изказванията на khaṭ īb, виден говорител на племената от предислямска Арабия. В кхат IB се изразява в красива проза, която възхвалява благородството и постиженията на своите племена и ще бъде оклеветен слабостта на враговете на племето. Дори Мухамад се представял за хабибслед превземането на Мека през 630 г. Първите четири халифа, омейядските халифи и провинциалните управители на Омаядите доставиха хута в съответните си райони, въпреки че съдържанието на речите вече не беше строго увещаващо, а се занимаваше с практически въпроси на правителството и по политически проблеми а понякога дори включваше преки поръчки. При ʿAbbāsids самите халифи вече не проповядват, а възлагат функцията khaṭ īb на религиозните съдии (кади). Посоченото настояване на „Абасидите“ да изчистят Ислям от секуларизма на омейядите вероятно е спомогнало за укрепването на религиозния аспект на хубата.