Асамски език

Асамски език , източен индоарийски (индийски) език, който е официалният език на държавата Асам в Индия. Единственият местен индоарийски език в долината на Асам, асамският е бил засегнат в речника, фонетиката и структурата от тясната си връзка с диалектите на Тибето-Бурман в региона. Нейната граматика е известна със силно запазените си форми, а също така има различни местоимения и съществителни множествени маркери за използване в почетни и нехонорифични конструкции. Асамският също е тясно свързан с бенгалския; подобно на бенгалски и ория, асамският няма граматически различия между половете.

Mridanga;  в музея Виктория и Албърт, Лондон. Прочетете повече по тази тема Южноазиатски изкуства: Асамски Най-ранният текст на език, който е неоспоримо асамски, е Прахлада-каритра на Хема Сарасвати (или Сарасвати; 13 век); ...

Асамската литературна традиция датира от 13 век. Прозовите текстове, особено буранджи (исторически произведения), започват да се появяват през 16 век. В края на 20-ти век говорителите на асамски наброяват повече от 15 милиона.