Госплан

Gosplan , съкращение от Gosudarstvennyy Planovyy Komitet , английски държавен комитет за планиране, централен съвет, който наблюдаваше различни аспекти на плановата икономика на Съветския съюз чрез превръщане в конкретни национални планове на общите икономически цели, очертани от комунистическата партия и правителството. Създаден през февруари 1921 г., Госплан първоначално е бил консултативен съвет към правителството, чиито функции са ограничени до влияние върху нивото и посоката на държавните инвестиции. Той пое по-всеобхватна роля в планирането през 1928 г., когато беше приет Първият петгодишен план, който призовава за бърза индустриализация и драстично намаляване на частния сектор на икономиката. До разпадането на Съветския съюз през 1991 г. ролята на Госплан често се променя, за да отговаря на различни икономически реорганизации.

Николай БухаринПрочетете повече по тази тема Икономическо планиране: Противоречията от 20-те години на миналия век ... Държавният комитет по планиране ( Gosplan ) възникна, за да съветва правителството и неговото икономическо алтернативно его, Съвета ... Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Майкъл Рей , Редактор.