Нинурта

Нинурта , наричан още Нингирсу , в месопотамската религия, градски бог на Гирсу (Ṭalʿah или Telloh) в региона Лагаш. Нинурта беше версията на фермера за бога на гръмотевиците и дъждовните бури на пролетта. Той също беше силата в пролетните наводнения и беше бог на ралото и оранта. Най-ранното име на Нинурта беше Имдугуд (сега също се чете като Анзу), което означава „Дъждовен облак“, а най-ранната му форма беше тази на гръмотевичния облак, представена като огромна черна птица, плаваща на разперени крила, изревавайки гръмотевичния си вик от лъвска глава. С нарастващата тенденция към антропоморфизъм, старата форма и име постепенно се отделят от бога като просто негови емблеми; Враждата към по-старата неприемлива форма в крайна сметка го направи зъл, древен враг на бога.

Нинурта е син на Енлил и Нинлил (Белит) и е женен за Бау, в Нипур, наречен Нинибру, кралица на Нипур. Голям негов фестивал, фестивалът Гудзису, отбеляза в Нипур началото на сезона на оранта.