Хека

Хека , също изписван поход , в древна египетска религия, олицетворение на един от атрибутите на бога създател Ре-Атум; терминът обикновено се превежда като „магия“ или „магическа сила“, въпреки че точното му значение се отнася и до култовата практика. Смятало се, че Хека придружава Ре в неговата слънчева лодка при ежедневното му пътуване през небесата; може да се дава и използва от обикновени мъже. Египтяните вярвали, че хека е първичната сила, присъстваща при създаването на света, че тя може да бъде призована по време на спазването на религиозния ритуал и че нейната главна функция е запазването на естествения световен ред.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Laura Etheredge, помощник редактор.