Архетип

Архетип , (от гръцки archetypos , „оригинален модел“), в литературната критика, първичен образ, характер или модел на обстоятелства, който се повтаря в цялата литература и се мисли достатъчно последователно, за да се счита за универсална концепция или ситуация.

Терминът е приет и популяризиран от литературни критици от писанията на психолога Карл Юнг, който формулира теория за „колективното несъзнавано“. За Юнг разновидностите на човешкия опит по някакъв начин са генетично кодирани и пренесени в последователни поколения. Тези първични образни модели и ситуации пораждат поразително подобни чувства както у читателя, така и у автора. Канадският литературен критик и теоретик Нортроп Фрай оказва влияние при разширяването на употребата на термина архетип в конкретни литературни контексти. Архетипната критика е свързана с друга група мислители, по-тясно свързани с нейните юнгиански корени, включително Мод Бодкин и Джеймс Хилман.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Адам Августин, управляващ редактор, справочно съдържание.