Сейзин

Seisin , в английското феодално общество, термин, който започва да означава тип владение, придобило доверие с течение на времето. Сейзин не е собственост, нито просто владение, което може да бъде установено чрез отнемане на земя. Сейзин принадлежал на някой, който използвал земята или упражнявал права върху нея.

В спор за сейзин победител ще бъде този, който докаже, че е обработвал земята или е раздавал правосъдие в периода преди делото. Делото му беше подсилено, ако предците му бяха държали земята и ако той можеше да го докаже чрез показанията на свидетели.

Действително сейзин е съществувал, когато свободен притежател е бил във владение на земята или ако някой друг го е държал вместо него. Законът Сейсин е правото на наследник да заграби земята, дори ако той действително не я е придобил.