Норфолк четиристепенна система

Норфолкска система от четири курса , метод на земеделска организация, създаден в окръг Норфолк, Англия и в няколко други окръга преди края на 17 век; тя се характеризира с акцент върху фуражните култури и отсъствието на угарна година, която е характеризирала по-ранни методи.

В системата от четири ястия в Норфолк през първата година се отглежда пшеница, през втората ряпа, последвана от ечемик, с детелина и райграс под третата. Детелината и райграсът бяха пасени или изрязвани за храна през четвъртата година. Ряпата се използва за хранене на говеда и овце през зимата. Тази нова система имаше кумулативен ефект, тъй като фуражните култури, консумирани от добитъка, произвеждаха големи запаси от оскъден преди това животински тор, който от своя страна беше по-богат, защото животните бяха по-добре хранени. Когато овцете пасат нивите, отпадъците им оплождат почвата, насърчавайки по-тежки добиви от зърнени култури през следващите години.

Системата стана доста разпространена в новозатворените ферми до 1800 г., оставайки почти стандартна практика в повечето британски ферми през по-голямата част от следващия век. През първите три четвърти на 19 век той е приет в голяма част от континентална Европа.