Trobriander

Тробриандър , който и да е от меланезийския народ на островите Киривина (Тробрианд), разположен в източната част на Нова Гвинея. Издръжката се основава на ямс и други зеленчуци, опитомени прасета и риба. Складови къщи за ямс и къщата на вожда стоят в средата на селото, заобиколени от жилища, подредени в кръгове. Всяка хижа е заета от едно семейство. Тробриандрите са разделени на тотемични кланове, членовете на които проследяват своето потекло матрилинеално ( т.е. от общ прародител по женската линия).

Селото е основната социална единица; членовете правят своите градини заедно под ръководството на градински магьосник, извършват церемонии и пътуват заедно в търговски експедиции. Всяко село има глава, а високопоставени глави или вождове могат да имат власт над няколко села. Богатството е изключително важно като знак за власт и средствата за упражняването му.

Тробриандерите са известни със своята сложна система за междуплеменна търговия, кула ( qv ), която е описана в антропологичната класика Ar go nauts of the Western Pacific (1922) от Bronisław Malinowski. Червените огърлици се търгуват между постоянните търговски партньори по посока на часовниковата стрелка около пръстен от острови; гривни с бяла обвивка се търгуват обратно на часовниковата стрелка. Големи морски канута са направени за междуостровните търговски експедиции.