Монах

Монк , човек, който се отделя от обществото и живее или сам (отшелник или анахорит), или в организирана общност, за да се посвети на пълно време на религиозен живот. Вижте монашеството.

монаси Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Ейми Тиканен, мениджър корекции.