Comitia Centuriata

Comitia Centuriata , древноримско военно събрание, създадено c. 450 пр.н.е. Той взема решение за война и мир, приема закони, избира консули, претори и цензори и разглежда жалби за главни присъди. За разлика от по-стария патриций Comitia Curiata, той включваше плебеи, както и патриции, разпределени в класове и центури (векове или групи от 100) по богатство и оборудване, което те могат да осигурят за военна служба. Гласуването започна с по-богатите векове, чиито гласове надвишиха гласовете на по-бедните.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Катлийн Кайпер, старши редактор.