Държавен монопол върху насилието

Държавен монопол върху насилието , в политологията и социологията концепцията, че държавата сама има право да използва или разрешава използването на физическа сила. Широко се разглежда като определяща характеристика на съвременната държава.

В лекцията си „Политиката като призвание“ (1918) германският социолог Макс Вебер определя държавата като „човешка общност, която (успешно) претендира за монопол върху законното използване на физическа сила в рамките на дадена територия“. При феодализма никой лорд, включително кралят, не може да претендира за монопол върху използването на насилие, тъй като васалите им обещават да им служат, но остават свободни да упражняват властта в своите феодални владения. Нещо повече, кралят и поземлената знат трябваше да споделят властта или да се съревновават с Римокатолическата църква. Съвременната държава, според Вебер, е възникнала чрез отчуждаване на средствата за политическа организация и господство, включително насилие, и чрез установяване на легитимността на нейното управление.

Както подчертава използването на термина легитимно , тази концепция не означава, че държавата е единственият участник, който действително използва насилие, а по-скоро, че тя е единственият участник, който може законно да разреши използването му. Държавата може да предостави на друг участник правото да използва насилие, без да губи монопола си, стига да остане единственият източник на правото да използва насилие и да поддържа способността да налага този монопол. Държавният монопол върху законното използване на насилие също не се опровергава от използването на незаконно насилие. Престъпните организации могат да подкопаят реда, без да могат да оспорят държавния монопол и да се утвърдят като паралелен източник на законно управление.

Държавният монопол върху законното използване на физическа сила може да бъде оспорен от редица недържавни участници като политически бунтовници или терористи или от държавни участници като военните сили, претендиращи автономия от държавата.

Някои учени обаче се различават от Вебер и следвайки традицията, заложена от Томас Хобс, вместо това твърдят, че идеалът на монопола на насилието се отнася не само до неговия контрол, но и до неговото използване, така че държавата е единственият участник, който може законно да упражнява насилие, освен в случай на незабавна самозащита. Погледнато от тази гледна точка, държавният монопол върху насилието може да бъде застрашен и от явления като растежа на частни охранителни компании или организирана престъпност.

Андре Мънро