Мицва

Мицва , също написани Mitsvah (иврит: "заповед"), в множествено число Mitzvoth, мицвот, Mitzvahs, Mitsvoth, Mitsvot или Mitsvahs , всяка заповед, наредба, закон или устав, съдържащ се в Тората (първите пет книги от Библията) и, поради тази причина да бъде наблюдаван от всички практикуващи евреи.

Талмудът споменава 613 такива мицви, 248 задължителни ( mitzwot ʿase ) и 365 забранителни ( mitzwot lo taʿase ). Много други (някои практически приравнени на божествения закон) са били добавяни през вековете по авторитет на изключителни равински водачи, като рецитиране на Халел (конкретни псалми) в предписаните часове, четене на Книгата на Естер за Пурим, измиване на ръцете преди хранене и запалване на свещи на определени фестивали. Въпреки че неспазването на мицва представлява прегрешение ( ʿavera), разбира се, че не всички мицви имат еднакво значение; обрязването, например, е директен отговор на божествена заповед, докато носенето на череп (yarmulke) на обществени места не е така. В по-широк контекст евреите разглеждат всички добри дела като изпълнение на мицвите, тъй като подобни действия изразяват Божията воля.