Знаме на Американска Самоа

Знаме на Американска Самоа

Самоа нямаше знамена преди пристигането на европейците в началото на 18 век, а историята на самоанските национални знамена през 19 век е сложна и не е документирана напълно. През 1899 г. Великобритания, Германия и САЩ се съгласиха да разделят Самоа. Американският флаг беше официално издигнат над Американска Самоа на 17 април 1900 г. и остана единственият официален флаг през следващите 60 години. Местното самоуправление постепенно се развива и разширява, като включва все по-голям дял от самоанското население. В резултат на това идеята за местно знаме беше обсъдена за първи път през 50-те години на миналия век. Местните лидери и Институтът по хералдика на американската армия създадоха настоящото знаме въз основа на идеи, представени от населението на Самоа. Той става официален на 27 април 1960 г., денят, в който влиза в сила първата конституция на Американска Самоа и 60-годишнината от първото вдигане на САЩзнаме в Самоа.

Червеното, бялото и синьото на знамето са традиционни цветове както в Самоа, така и в САЩ. Орелът в движение държи в копчетата си две традиционни самоански емблеми, муха ( фуе ) и военен клуб ( uatogi ). Първият символизира мъдростта на традиционните вождове на Самоа, а вторият представлява силата на държавата.