Мула

Мула , арабски Mawlā или Mawlāy („защитник“), френски Mūlāy или Moulay , мюсюлманска титла, обикновено обозначаваща „господар“; използва се в различни части на ислямския свят като почетен знак, прикрепен към името на крал, султан или друг благородник (като в Мароко и други части на Северна Африка) или на учен или религиозен водач (както в части от Близкия изток и Индийския субконтинент). Терминът се появява в Корана по отношение на Аллах, „Господ” или „Господар”, и по този начин започва да се прилага към земните господари, на които се приписва религиозна святост.

Най-често приложението на титлата мула е спрямо религиозни водачи, учители в религиозни училища, познати в каноничния закон, водачи на молитви в джамиите (имами) или рецитатори на Корана ( qurrāʾ ). Няма официални изисквания за придобиване на титлата, но обикновено хората, призовани от нея, са преминали някакво обучение в медресе или религиозно училище. Думата често се използва за обозначаване на целия клас, който поддържа традиционната интерпретация на Ислам.