Шангди

Шангди , (китайски: „Lord-on-High”) Уейд-Джайлс романизация Шан-ти, наричан още Ди , древно китайско божество, най-големият прародител и божество, контролиращо победата в битката, реколтата, съдбата на столицата и метеорологично време. Той обаче не е имал култови последователи и вероятно е бил смятан за твърде отдалечен и непостижим, за да бъде повлиян от смъртните. По време на династията Шан (1600–1046 в. Пр. Н. Е.) Шангди се смята за върховното божество, но по време на династията Джоу (1046–256 пр. Н. Е.) Постепенно е изместен от небето (тиан).

Екстериор на Забранения град.  Дворецът на небесната чистота.  Императорски дворцов комплекс, Пекин (Пекин), Китай по време на династиите Мин и Цин.  Сега известен като Дворцовия музей, северно от площад Тянанмън.  Обект на световното наследство на ЮНЕСКО.Тест за изследване на Китай: факт или измислица? Най-големият обществен площад в света се намира в Китай. Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Мат Стефон, помощник редактор.