Кубера

Kubera , в индуистката митология, кралят на yaksha s (духовете на природата) и богът на богатството. Той е свързан със земята, планините, всички съкровища като минерали и бижута, които лежат под земята, и богатството като цяло. Според повечето сведения той първо е живял в Ланка (Шри Ланка), но дворецът му е отнет от неговия полубрат Равана и сега той живее в красива планинска резиденция близо до дома на бог Шива на планината Кайласа, където той присъства от всякакви полубогове.

Кубера е пазителят на севера и обикновено се изобразява като фигура джудже с голяма нишка, държаща торба с пари или нар, понякога яздяща на човек. Известен също като Ваишравана и Джамбала, той е популярна фигура и в будистката и джайнистката митология. В будистките скулптури той често се показва придружен от мангуста.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Мат Стефон, помощник редактор.