Микенски

Микенски , Всеки член на група войнствени индоевропейски народи, влязъл в Гърция от север, започвайки в. 1900 г. пр. Н. Е. И установява култура от бронзовата епоха на континента и близките острови. Културата им зависи от културата на минойците от Крит, които известно време политически ги доминират. Те хвърлиха минойския контрол c. 1400 г. и са били доминиращи в Егейско море, докато самите те са били обзети от следващата вълна от нашественици c.1150. Микена продължава да съществува като град-държава и през периода на гръцкото господство, но към II в. Сл. Н. Е. Е в руини. Микенските митове и легенди са живели чрез устно предаване в по-късните етапи на гръцката цивилизация и са в основата на омировския епос и гръцката трагедия. Смята се, че техният език е най-древната форма на гръцки.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Катлийн Кайпер, старши редактор.