Закръгляване

Закръгляване , наричано още лабиализация , във фонетиката, създаването на звук със заоблени устни. Гласните, полугласните и някои съгласни могат да бъдат закръглени. На английски примери за закръглени гласни са o в „note“, oo в „look“, а u звукът в „rule“ и „boot“; w в „кладенец“ е пример за закръглена полугласна.

Окосяването е обратното на закръгляването; при неокруглени гласни устните са отпуснати или могат да бъдат изтеглени назад, както при произнасянето на ee в „meet“. Най-общо казано, предните гласни са склонни да бъдат закръглени, а задните - закръглени и тази тенденция се признава в класификацията на гласните ( виж гласните). Въпреки това, французите ф на ТУ, "ти", за разлика от ОУ на агитатор, "всички", е високо пред закръглена гласна; Японският има заоблени гласни главни.