Книгата за скици

The Sketch Book , изцяло The Sketch Book на Geoffrey Crayon, Gent. , сборник с разкази от Вашингтон Ървинг, публикуван за първи път през 1819–20 в седем отделни части. Повечето от 30-те парчета на книгата се отнасят до впечатленията на Ървинг за Англия, но шест глави разглеждат американски теми. От тях приказките „Легендата за сънливата кухина“ и „Рип Ван Уинкъл“ са наречени първите американски разкази, въпреки че и двете всъщност са американизирани версии на немските народни приказки. В допълнение към историите, базирани на фолклор, колекцията съдържа скици за пътуване, литературни есета и разни сведения. Книгата за скицибеше прославено събитие в американската литературна история. Колекцията е първата американска творба, спечелила международен литературен успех и популярност. Неговият безпрецедентен успех позволи на Ървинг да се отдаде на писането.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Катлийн Кайпер, старши редактор.