Енциклопедия на Колиер

Енциклопедия на Collier , обща енциклопедия, публикувана за пръв път през 1950–51 в Съединените щати. Първоначално в 20 тома, Collier’s е разширен до 24 тома за голяма ревизия през 1962 г. Той остава на тази дължина до 1997 г., когато е отпечатан за последно. Microsoft Corporation придобива авторските права върху Collier’s през 1998 г. и добавя съдържанието към своята енциклопедия Encarta.

По време на своето съществуване, Collier’s беше добре реномирана творба с отразяване, отразяващо учебните програми на средните училища и колежа. Повечето от статиите са подписани, много от световноизвестни учени. Collier’s беше най-силен в третирането на изкуствата и хуманитарните науки, социалните науки и ботаниката. Основни биографии получиха продължително лечение; статиите по география бяха представени атрактивно и получиха висок процент от пространството за печат. Том 24 съдържа библиографии, подредени под широки предметни заглавия с различни подразделения; учебно ръководство, в което са изброени статиите в енциклопедията, които редакторите смятат за основни за задълбоченото разбиране на дадена тема; и изчерпателен, консолидиран указател към текст, илюстрации, карти и библиографии.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от JE Luebering, изпълнителен редакторски директор.