Стокова борса

Бичият пазар , в търговията с ценни книжа и стоки, нарастващ пазар. Бикът е инвеститор, който очаква цените да се повишат и при това предположение купува ценна книга или стока с надеждата да я препродаде по-късно с цел печалба. Бичият пазар е този, на който обикновено се очаква цените да се повишат. Сравнете мечи пазар.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Брайън Дуйнян, старши редактор.