Супервенция

Супервенция, Във философията асиметричната връзка на онтологичната зависимост, която се запазва между два генерично различни набора от свойства (напр. Психически и физически свойства), тогава и само ако всяка промяна в свойствата на обекта, принадлежащи към първата съвкупност - свръхвиждащите свойства, включва и е поради промяна в свойствата, принадлежащи към втория набор (основните свойства). Философите, които искат да поддържат физикализма, като същевременно отхвърлят теорията за идентичността, често призовават за супервенция: Въпреки че може да е невъзможно да се идентифицират психичните свойства с физическите свойства по един-към-един начин, психичните свойства все пак могат да се възползват и следователно да бъдат основани на, физични свойства. По този начин, няма две неща, които си приличат физически, не могат да бъдат психически (или психологически) различни,и психическите свойства на съществото ще се определят от неговите физически.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Брайън Дуйнян, старши редактор.