Списък на водораслите

Водораслите са предимно водни, фотосинтетични организми. Групата е изключително разнообразна, варираща от гигантски келпи до микроскопични диатоми и тяхната таксономия е спорна. Следва списък с водорасли, подредени по азбучен ред по таксономично разделение (таксономичният ранг под царството).

дивизия Chlorophyta (зелени водорасли)

 • род Acetabularia (чаша за вино на русалка)
 • клас Charophyceae
  • поръчайте Desmidiales (десмиди)
  • поръчайте Charales (stoneworts)
 • род Chlamydomonas
 • род Хлорела
 • род Cladophora
 • род Кодиум
 • род Hydrodictyon (водна мрежа)
 • род Oedogonium
 • род Pediastrum
 • род Pleurococcus
 • род Scenedesmus
 • род Spirogyra
 • род Ulothrix
 • род Ulva (морска салата)
 • род Volvox

дивизия Chromophyta

 • клас Phaeophyceae (кафяви водорасли)
  • род Fucus
  • род Laminaria
  • род Macrocystis
  • род Pelagophycus
  • род Sargassum (gulfweed)
 • клас Bacillariophyceae (диатомити)
 • клас Chrysophyceae (златни водорасли)
 • клас Xanthophyceae (жълто-зелени водорасли)
  • род Vaucheria

дивизия Cryptophyta

 • клас Cryptophyceae

дивизия Dinoflagellata (Pyrrophyta)

Включването на тази група в водораслите е спорно.

 • род Ceratium
 • род Gonyaulax
 • род Gymnodinium
 • род Noctiluca
 • род Peridinium

дивизия Euglenophyta

Включването на тази група в водораслите е спорно.

 • род Euglena

дивизия Rhodophyta (червени водорасли)

 • род Batrachospermum
 • род Callophyllis
 • вид Chondrus crispus (ирландски мъх)
 • вид Palmaria palmata (dulse)
 • род Porphyra (умивалник)
 • род Nitophyllum
Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Мелиса Петруцело, помощник редактор.