Лока

Лока , (санскрит: „свят“) в космографията на индуизма, Вселената или някакво нейно отделно разделение. Най-честото разделение на Вселената е три-лока , или три свята (небе, земя, атмосфера; по-късно, небе, свят, подземен свят), всеки от които е разделен на седем региона. Понякога са изброени 14 свята: 7 над земята и 7 отдолу. Различните подразделения илюстрират индуската концепция за безброй йерархично подредени светове. Локите често се свързват с определени божества, връзка, която се среща и в будизма, като божествата са заменени от буди или бодхисатви.