Представителство на Народните актове

Обединено кралство: Законодателни актове

Представителство на народните закони , (1918, 1928) парламентарни актове, които разшириха избирателното право във Великобритания. Актът от 1918 г. гласува на всички мъже на възраст над 21 години и на всички жени на възраст над 30 години, което утрои електората. Законът от 1928 г. разширява франчайза за жени на възраст 21–30 години. Актовете продължиха реформите за гласуване, започнати от законопроектите за реформи от 1832, 1867 и 1884–85.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Mic Anderson, редактор на копия.