Ринггит

Ринггит , парична единица на Малайзия. Ринггитът, известен още като малайзийски долар, е разделен на 100 сен. Централната банка на Малайзия (Bank Negara Malaysia) има изключителните правомощия да издава банкноти и монети в Малайзия. Монетите се издават в номинали от 5 до 50 сен. Стойностите на банкнотите са деноминирани от 1 до 100 ринггита. Лицевата страна на всяка от цветните банкноти съдържа снимка на Туанку (крал) Абдул Рахман, първият ян ди-пертуански агонг в Малайзия (първостепенен владетел). Реверсът на повечето сметки съдържа изображения, свързани с малайзийската култура, природните чудеса, флората и фауната, както и технологичните и икономически постижения. Например, носорогът носорог е представен на 5-ринггитната нота; на azlanii рафлезията, цвете, местно за полуостров Малайзия, е предмет на бележката от 10 ринггита; и маслена палма, източникът на палмово масло, основен износ на Малайзия, е на 50-рингитната нота. Ринггитът е създаден като официална парична единица на Малайзия през 1946 г., когато замества долара Straits Settlement долар, колониална валута, създадена в средата на 19 век.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Брайън Дуйнян, старши редактор.