Койне

Койне , сравнително унифицираният елинистически гръцки език, който се говори и пише от IV в. Пр. Н. Е. До времето на византийския император Юстиниан (средата на 6 в. Сл. Н. Е.) В Гърция, Македония и частите на Африка и Близкия изток, попаднали под влияние или контрол над гърци или елинизирани владетели. Основан главно на атическия диалект, койне е изместило останалите древногръцки диалекти до II в. Сл. Н. Е. Койне е езикът на гръцкия превод на Стария завет (Седмочисленицата), на Новия завет и на писанията на историка Полибий и философа Епиктет. Тя формира основата на новогръцкия. Вижте също гръцки езици.

Приблизително местоположение на индоевропейските езици в съвременната Евразия.Прочетете повече по тази тема Гръцки език: Koine ... bce е известен като Koine (hē koinē dialektos 'общият език') или „елинистически гръцки“. Таванско помещение, ...

Отклоненията на Койне от класическите норми дадоха началото на I век до пуристическо движение, известно като Атицизъм, което имаше малко влияние върху ежедневния говорим език, въпреки че влияеше на писмения език, карайки го да има архаизиращи тенденции.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Катлийн Кайпер, старши редактор.