Езикът на Marāṭhī

Език Marāṭhī , индоарийски език в Западна и Централна Индия. Ареалът му се простира от север на Бомбай надолу по западния бряг покрай Гоа и на изток през Декан; през 1966 г. става официален език на щата Махаращра. Стандартната форма на реч е тази на град Пуна (Poona).

Произхождащ от Mahārāṣṭrī Prākrit, Marāṭhī има значителна литература. Книгите се отпечатват с писменост на Devanāgarī, която се използва и за ръкопис, въпреки че за почерка има и алтернативна курсивна форма на Devanāgarī, наречена Modi. Източният хинди е индоарийският език, най-тясно свързан с Marāṭhī. Подобно на хинди, Marāṭhī е загубил по-голямата част от своята флективна система, за да посочи регистър, използвайки вместо това постпозиции (като предлози, само след думата) с наклонен „регистър“, за да обслужва функцията, първоначално изпълнена чрез флексия.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Адам Августин, управляващ редактор, справочно съдържание.