RUR

RUR , изцяло RUR: Универсалните роботи на Rossum , драма в три действия на Карел Чапек, публикувана през 1920 г. и изпълнена през 1921 г. Тази предупредителна пиеса, за която Чапек изобретява думата робот (произлиза от чешката дума за принудителен труд), включва учен на име Росъм, който разкрива тайната на създаването на човекоподобни машини. Той създава фабрика за производство и разпространение на тези механизми по целия свят. Друг учен решава да направи роботите по-човешки, което той прави, като постепенно добавя такива черти като способността да чувстват болка. Години по-късно роботите, създадени да служат на хората, дойдоха да ги доминират напълно.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Катлийн Кайпер, старши редактор.