Мис Джули

Мис Джули , пълнометражна драма в едно действие от Август Стриндберг, публикувана на шведски като Fröken Julie през 1888 г. и изпълнена през 1889 г. Преведена е и на английски като графиня Джули (1912) и Лейди Джули (1950). Пиесата замества такива интермедии като селски танц и пантомима за конвенционалните разделения на действия, сцени и антракти.

Джули, аристократична млада жена, има кратка връзка с Джийн, камериер на баща си. След като сексуалната тръпка се разсее, те осъзнават, че имат малко или нищо общо. Наследствеността, съчетана със социални и психологически фактори, е определила тяхното бъдеще. Стриндберг представя Джули като аристократка, чиято ера е отминала, а Джийн като опортюнистичен социален алпинист, към когото бъдещето призовава.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Катлийн Кайпер, старши редактор.