Хаман

Хаман , библейски персонаж, съдебен служител и злодей, чийто план за унищожаване на евреите в Персия е осуетен от Естер. Историята е разказана в Книгата на Естер.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Катлийн Кайпер, старши редактор.