Ладино

Ладино , западняк от Централна Америка с преобладаващо смесен испански и местен произход. В този смисъл ладино е синоним на метис . Думата ладиное испански (което означава „латински“) и ладиносите от Централна Америка не бива да се бъркат с онези сефарадски евреи, които говорят ладино език. Терминът дойде по-късно, за да се прилага за всеки - независимо от произхода - който отхвърли местната култура. Ладиносите не бяха приети нито от различните народи на маите, нито от испанците, чийто език и начин на обличане приеха и които ги смятаха за превъзхождащи маите, но по-ниски от себе си. Маите ги смятаха за предатели. Ладино са лесно разпознаваеми чрез изключителната си употреба на испански език (а не на местните езици) и чрез решителното си предпочитание към западната (а не традиционната) рокля.

През 21 век ладиносите обикновено са жители на градовете. Онези, които са останали в селските райони, практикуват селско стопанство, наподобяващо това на местните съседи, макар и с модерни машини и методи, повече стрес върху пасивните култури и повече участие в регионална пазарна икономика.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Катлийн Кайпер, старши редактор.