Мороний

Мороний , според учението на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, ангел или възкръснало същество, което се яви на Джозеф Смит на 21 септември 1823 г., за да го информира, че е избран да възстанови Божията църква на земята. Четири години по-късно Смит твърди, че е получил плочи със злато от Мороний, който като последен от древните пророци ги е погребал на хълм, наречен Кумора (близо до Палмира, Ню Йорк), около 14 века по-рано. На тези плочи бяха написани история и учения за древните американски пророци и народи; това е знанието, което Смит е записал в Книгата на Мормон ( вж. Мормон, Книга на), която е приета като свещено писание от мормонската църква.

Джозеф Смит и Мороний Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Ейми Тиканен, мениджър корекции.