Хебе

Хебе , (от гръцки hēbē, „млада зрялост“ или „разцвет на младостта“), дъщеря на Зевс, главният бог, и съпругата му Хера.

Хебе, носещ нектар и амброзия, детайл от ваза;  в музея Jatta, Руво ди Пулия, Италиямитология.  Гръцки.  Икар и Дедал Тест Богове, богини и гръцка митология Как се казва гръцката богиня на земята?

При Омир тази принцеса е била божествена домашна, появяваща се най-често като чаша на боговете. Като богиня на младостта, тя обикновено е била почитана заедно с майка си, на която може би е била считана за еманация или специализирана форма. Тя също беше свързана с бога-герой Херакъл, чиято булка стана, когато той беше приет на небето. Нейните основни центрове за поклонение бяха Флий и Сикион, където я наричаха Ганимеда и Диа. Понякога Хебе е идентифициран с римското божество Ювентас.